Zvýšení efektivity záchytu pachových molekul kompozitní nanovlákennou vrstvou pro využití v kriminalistické praxi

Registrační číslo projektu: VB01000071
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR – Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021 – 2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)
Řešitel na UCEEB: prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
Trvání projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023
Partneři: ProNanoTech, s.r.o.

Hlavními cíli projektu jsou:
– Implementace špičkových nejnovějších nanotechnologických postupů vyvinutých v základním výzkumu v České republice do kriminalistické praxe, především s využitím optimalizace povrchových vlastností nanovláken a modifikace jejich struktury pro přípravu specifických sběračů pachových stop pro kriminalistickou aplikaci a pro sběr extrémně nízkých koncentrací bioaktivních molekul.
– Na bázi získaných výsledků pak vytvořit technologii umožňující průmyslovou produkci sběračů pachových stop a ultrasensitivních specifických sensorů.

Plánovaným výsledkem projektu je užitný vzor – návrh technického řešení specifického sběrače pachových stop s využitím nanoválken a odborná publikace.

Tento projekt byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR z Programu SECTECH.