Výzkum a vývoj metod kontroly a monitoringu napjatosti předpjatých konstrukcí

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024883
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 12. 2021 – 31. 5. 2023
Partneři: ALIMEX s.r.o.

Předmětem projektu je výzkum a vývoj metod kontroly a monitoringu napjatosti předpjatých konstrukcí. Projekt je realizován s účinnou spoluprací s ČVUT v Praze.