Vývoj průběžné pájecí pece s kombinovaným posuvem zboží a integrovaným energetickým centrem

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010235
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2018 – 18. 4. 2020
Partner: THERMAL TREND spol. s r.o

Předmětem předkládaného projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj průběžné pájecí pece s kombinovaným posuvem zboží, která zásadním způsobem mění systém kontinuálního pájení v oblasti kontroly teploty a spotřebované energie. Partner projektu pak k tomuto řešení integruje energetický systém, který zajistí nejen dodávku primární energie a elektřiny, ale postará se o chlazení, vyžití odpadního tepla i o propojení na energetické systémy závodu.