Využití vyspělých technologií v oblasti odorologie

Registrační číslo projektu: TL03000207
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, Program Éta
Řešitel na UCEEB: prof. Evžen Amler
Trvání projektu: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2023

Projekt přispěje k aplikaci poznatků základního výzkumu a nových technologií do společenské praxe. Vyvinout nanovlákenný nosič s vysokými adsorbčními schopnostmi vůči polárním a nepolárním molekulám. Vytvořit nanovlákennou nanotextilii na bázi unikátních nanovlákenných nití. Porovnat vlastnosti této unikátní textilie s parametry klasického vrstveného nanovlákenného nosiče, ověřit její schopnosti absorbovat molekuly různých odorantů. Vytvořit funkční vzorek elektoencefalografem, k testování reakce při porovnávání různých typů odorantů s pomocí nového sorpčního materiálu založeného na nanovláknech s využitelností v různých sférách společenského života a odorology. Vytvořit software, na vyhodnocení elektroencefalografického záznamu získaného při snímání mozkové činností při porovnávání odorantů.