Systém pro plně autonomní výrobu obnovitelné elektřiny

Registrační číslo projektu: TK02020184
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. Václav Vodička
Trvání projektu: 1. 8. 2019 – 31. 12. 2021
Partneři: Feramat Cybernetics s.r.o.

Cílem tohoto projektu je vytvořit nezávislé energetické hospodářství na bázi obnovitelných zdrojů prostřednictvím inovativní technologie pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy nízkého elektrického výkonu v nezávislém systému vybaveném fotovoltaickými panely a bateriemi a přispět ke zlepšení stavu životního prostředí v ČR. Navržený systém je schopný plně fungovat bez připojení k elektrizační soustavě.

Hlavním cílem je pro tento systém vyvinout nadřazený řídicí software, který propojí veškerý hardware do centrálního řídícího rozhraní. Řídicí software bude monitorovat a regulovat celkovou výrobu elektrické energie z biomasy a z fotovoltaických panelů, skladování v bateriové soustavě a její celkový odběr.