Recyklační technologie stavebních a demoličních odpadů pro bezodpadový systém

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024537
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Tereza Pavlů
Trvání projektu: 1. 3. 2021 – 31. 5. 2023
Partneři: AZS RECYKLACE ODPADU S.R.O.

Cílem projektu je v maximální možné míře přejít na bezodpadový systém v recyklaci a znovuvyužití stavebních a demoličních odpadů (SDO), a to inovací recyklačního procesu a optimalizací recyklační technologie stavebních výrobků pro maximální zefektivnění využívání SDO. Bude ověřena funkčnost navrhovaného řešení recyklace SDO bezodpadovým systémem včetně ekonomického a environmentálního vyhodnocení a technologická proveditelnost konstrukčních prvků s recyklovanou složkou na funkčních vzorcích.