interGraces – Platforma pro integraci IoT komponent do SOA systémů

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026737
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 8. 2021- 31. 5. 2023
Partneři: EXPECT-IT, s.r.o. 

Předmětem projektu je výzkum vertikálně integrované platformy založené na SOA pro provoz IoT zařízení se širokým uplatněním s porovnatelně nízkými náklady na implementaci. Cílovým klientem pro uplatnění produktu v podobě vertikální end-to-end platformy budou zejména malé a střední podniky.
Výstupem projektu bude 1 x prototyp kompletní platformy interGraces, 1 x funkční vzorek senzoricko-komunikační sestavy, 1 x software pro řízení a správu fyzických i logických komponent platformy interGraces.