Inovace a vývoj nových spojovacích prostředků pro dřevěné a dřevobetonové konstrukce

Registrační číslo projektu: TH02010917
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, program Epsilon
Řešitel na UCEEB: doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Partner: BOVA Březnice spol. s r.o.

Cílem projektu jsou nové spojovací prostředky a inovace některých stávajících kovových spojovacích prostředků pro dřevěné a dřevobetonové stavební konstrukce. Inovace přispějí k rozšíření nabízeného sortimentu a posílí konkurence schopnost českého výrobce na tuzemském a především na zahraničním trhu. Rozšíření výrobního programu a navýšení objemu výroby bude mít pozitivní vliv na zaměstnanost v blízkém okolí společnosti BOVA Březnice spol. s r.o.