Digitalizace a automatizace výrobních procesů energeticky efektivních montovaných dřevostaveb

Registrační číslo projektu: FW03010555
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, program TREND
Řešitel na UCEEB: Ing. Antonín Lupíšek Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Partneři: RD Rýmařov s.r.o.

Hlavním cílem projektu je výrazně zvýšit efektivitu výroby prefabrikovaných dřevostaveb pomocí digitalizace výrobních procesů, zvýšení stupně automatizace a zavedení systému řízení výroby na základě reálných dat z provozu v souladu s principy Průmyslu 4.0.

Zvýšená efektivita povede k výraznému zkrácení doby od prvního setkání s klientem po kompletaci jeho domu, a k výrobním úsporám díky výrazně lepšímu využití výrobních zdrojů. Tyto synergické efekty přinesou výrazné zvýšení konkurenceschopnosti na domácím trhu i v zahraničí.

Vylepšení proběhnu napříč celým výrobním procesem:

  • Digitalizace komunikace s klientem
  • Cenotvorba pomocí digitálního modelu
  • Povolování staveb v BIM
  • Digitální propojení návrhu a výroby
  • Digitalizace řízení výroby
  • Přizpůsobení produktů automatizace