Aktivní minerální příměsi a související trvanlivostní vlastnosti betonů na bázi portlandského cementu

Registrační číslo projektu: LTC18063
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, program Inter-Excellence, Inter – Cost
Řešitel na UCEEB:  Ing. Pavel Reiterman, PhD.
Trvání projektu: 1. 6. 2018 – 29. 9. 2020
Návrh projektu je zaměřen na sledování vlastností betonů s přídavkem minerálních příměsí, jejichž aktivace je primárně založena na reakci s hydratačními produkty portlandského cementu, ve vztahu k jejich dlouhodobé trvanlivosti. Druhotná reakce příměsí může být významně podpořena vznikem trhlin způsobenými účinkem mrazu, což se v praxi projevuje rostoucím indexem mrazuvzdornosti, jak dokazuje řada praktických zkušeností. Hlavním předmětem projektu tedy bude pokročilé studium sekundární aktivace minerálních příměsí vlivem účinku okolního prostředí, jakožto mechanismu využitelného pro vývoj nových tzv. „self-healing“ technologií. Metodický postup při studiu vývoje dlouhodobých vlastností v čase a intenzivní konfrontace výsledků v rámci dané COST Action rovněž významně přispějí k vytvoření návrhu a harmonizaci metodiky pro exaktní posouzení účinnosti těchto nových technologií.