Aktuálně řešené projekty podpořené granty

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
2014
2016
2017
Architektura a životní prostředí
Energetické systémy budov
Kvalita vnitřního prostředí
Materiály a konstrukce budov
Monitoring a řízení inteligentních budov

Dokončené projekty najdete na vlastní stránce.

Počátek řešení projektu:
01/01/2022
Konec řešení projektu:
31/12/2025
Registrační číslo projektu:  GA no. 101036723
Poskytovatel: Horizont 2020
Řešitel na UCEEB: Ing. Robert Wawerka, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2022 – 31.12.2025
Partneři: Norwegian University of Science and Technology, Architects Council of Europe, Technical University of Denmark, Danfoss AS, ENFOR AS, Project Zero, EURAC Research, SINTEF, Palma City Council, IBAVI, Catalonia Institute for Energy Research, METROVACESA, University of Applied Sciences Utrecht, Housing Europe, Buro de Haan, Center Denmark/EU Digital Innovation Hub Sønderborg Andelsboligforening, Green Digital Finance Alliance, Stichting Bo-Ex ‘91, RC Panels, Utrecht University, Municipality of Utrecht, Bos Installatiewerken B.V., iWELL, MEX Architects B.V., Mitros
Stichting Portaal, Municipality of Karvina, ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/02/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025152
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Trvání projektu: 1.2.2021 – 31.5.2023
Partneři: Zlínské stavby a.s. Cílem projektu je navrhnout, v reálných podmínkách otestovat a uvést na trh komplexní systém pro trvalý monitoring nepřístupných částí stavebních konstrukcí. Senzory založené na pasivní RFID technologii budou určeny pro trvalou integraci přímo do nepřístupné části stavební konstrukce a budou poskytovat funkcionalitu včasného varování pro vlastníka objektu v případě detekce nebezpečných situací ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2017
Konec řešení projektu:
31/10/2022
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464
Poskytovatel: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání – Excelentní vědecké týmy
Řešitel na UCEEB: Ing. Petr Wolf, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 10. 2022 Projekt je ambiciózní snahou čelit výzvám v oblasti fotovoltaiky od atomistických modelů až po nové elementy solárních modulů navržené pro urbanistický a architektonický design. Nově vybudované Centrum pokročilé fotovoltaiky (Centre of Advanced Photovoltaics – CAP) na Českém vysokém učení technickém v Praze poskytne, v partnerství s University of Southampton, multidisciplinární prostředí ke zformování špičkového výzkumu v oblasti teoretické i aplikované fotovoltaiky. ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2019
Konec řešení projektu:
31/12/2022
Registrační číslo projektu: TN01000056
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, program Národní centra kompetence 1
Řešitel na UCEEB:  doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Partneři:  Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, AERS s.r.o., AZS 98, s.r.o., cadconsulting, spol. s r.o., Dlubal Software s.r.o., FENIX Trading, s. r. o., GEOtest, a.s., INFRAM a.s., Kloboucká lesní s.r.o., KNAUF Praha, spol. s r. o., KOMA MODULAR s.r.o., KORADO, a.s., MĚSTO TŘEŠŤ, PREFA KOMPOZITY,a.s., RD Rýmařov s. r. o., R E G U L U S spol. s r.o., SEDUM TOP SOLUTION s.r.o., ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2021
Konec řešení projektu:
31/12/2024
Registrační číslo projektu: FW03010555
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, program TREND
Řešitel na UCEEB: Ing. Antonín Lupíšek Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Partneři: RD Rýmařov s.r.o. Hlavním cílem projektu je výrazně zvýšit efektivitu výroby prefabrikovaných dřevostaveb pomocí digitalizace výrobních procesů, zvýšení stupně automatizace a zavedení systému řízení výroby na základě reálných dat z provozu v souladu s principy Průmyslu 4.0. Zvýšená efektivita povede k výraznému zkrácení doby od prvního setkání s klientem po kompletaci jeho domu, a k výrobním úsporám díky výrazně lepšímu využití výrobních zdrojů. Tyto synergické efekty přinesou výrazné zvýšení konkurenceschopnosti na domácím trhu i ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/09/2020
Konec řešení projektu:
31/03/2023
Registrační číslo projektu: 17.9045.0-002.89
Poskytovatel: EUKI – European climate initiative
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Špale
Trvání projektu: 01. 09. 2020 – 31. 03. 2023
Partneři: APES – Asociace poskytovatelů energetických služeb, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden Cílem projektu podpořeného z prostředků EUKI 2020 (EUropean Climate Initiative/Europäische Klimaschutzinitiative) je vytvořit v České republice podle německého vzoru síť či více sítí subjektů spolupracujících v oblasti zvyšování energetické účinnosti, které budou sdílet informace i zkušenosti a podporovat vznik dalších projektů zaměřených na inovace, úspory a využití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o původní německý koncept sdružující průmyslové firmy, zástupce měst i obcí a poskytovatele energetických služeb. Jednotliví účastníci ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2021
Konec řešení projektu:
31/12/2023
Registrační číslo projektu: GA21-29389S
Poskytovatel: Grantová agentura České Republiky
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Pošta, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Partneři: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. iMendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta Projekt má za cíl testovat a kvantifikovat schopnost predikce iniciace šíření trhliny z místa se zářezem v nosníku z konstrukčního dřeva, a to v libovolném místě nosníku. Za účelem odhadu únosnosti v daném bodě bude vytvořen numerický model, který je schopen pomocí FEM a LEFM zjistit energetickou bilanci při uvolňování spojitosti modelu v daném bodě – uzlu ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/06/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024470
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Trvání projektu: 1.6.2021 – 31.5.2023
Partneři: DEKMETAL s.r.o. Projekt cílí na nový tepelně-aktivní fasádní prvek určený pro napojení na zdroj tepla pro vytápění, chlazení a ohřev vody v budovách. Prostřednictvím matematického modelování bude optimalizován konstrukční návrh fasádní kazety prvku s výměníkem tepla. Funkční vzorky budou testovány pro rozhodnutí o optimálním prototypovém řešení z pohledu energetické a ekonomické efektivity. Následný poloprovoz ověří výkonové parametry a potenciální problematická místa v sestavené fasádě v reálných podmínkách ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/04/2016
Konec řešení projektu:
30/09/2022
Registrační číslo projektu: PGI01361
Poskytovatel:
EFRR – Interreg Europe
Řešitel na UCEEB: MSc. Karolina Tomešová
Koordinátorka projektu ČVUT: Ing. Štěpánka Holečková
Trvání projektu: 1. 4. 2016 – 30.9.2022
Partneři: Extremadura Energy Agency (koordinátor), Extremadura Regional Government, Autonomous Province of Trento, Western Macedonia University of Applied Sciences (TEIWM), CEIIA – Centre of Excellence and Innovation for the Automotive Industry, City of Prague, Plymouth City Council
Web: www.interregeurope.eu/finerpol/
  • původně projekt trval od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2020,
  • Projekt byl od prodloužen o 1 rok trvání a to od 1.10. 2021 do 30.9.2022 v návaznosti na výzvy způsobené pandemií COVID-19
  • UCEEB a Hlavní město Praha jsou společně ...
    Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/07/2018
Konec řešení projektu:
30/06/2022
Registrační číslo projektu: TK01020180
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2022
Partneři: Korado a.s. Projekt se zabývá vývojem inovativní jednotky pro lokální úpravu vzduchu využívající termoelektrické moduly. Cílem projektu je návrh prototypu jednotky včetně modulu inteligentního řízení s návazností na kvalitu vnitřního prostředí a dostupnou obnovitelnou energií. Cílem podpory je urychlení vývoje jednotky a zvýšení personálních kapacit, které se tomuto tématu budou věnovat za účelem uvedení nového produktu na trh. V rámci projektu bude vyvinut a v posledním roce projektu 2023 představen předprodukční prototyp a ochráněno související duševní vlastnictví.
...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/08/2019
Konec řešení projektu:
31/07/2022
Registrační číslo projektu: TK02020137
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. Zbyněk Zelený
Trvání projektu: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022
Partneři: G – Team Progres, spol. s r.o. Nalézt ucelené řešení spalovací komory mikrokogenerační jednotky pro tuhá paliva na bázi biomasy s vysokým obsahem popeloviny a vody. Navrhnout mechanický pohyblivý rošt včetně jeho chlazení. Vyřešit optimální přívod vzduchu do spalovací komory mikrokogenerační jednotky a případnou recirkulaci spalin v ohništi. Díky výstupu tohoto projektu přispět k označení „Ekodesign“ produktu Wave 120 kW. Umožnit spalovat zcela novou skupinu paliv v mikrokogeneračních ORC jednotkách. Informovat o dosaženém návrhu akademickou obec prostřednictvím odborné publikace ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/08/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026737
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 8. 2021- 31. 5. 2023
Partneři: EXPECT-IT, s.r.o.  Předmětem projektu je výzkum vertikálně integrované platformy založené na SOA pro provoz IoT zařízení se širokým uplatněním s porovnatelně nízkými náklady na implementaci. Cílovým klientem pro uplatnění produktu v podobě vertikální end-to-end platformy budou zejména malé a střední podniky.
Výstupem projektu bude 1 x prototyp kompletní platformy interGraces, 1 x funkční vzorek senzoricko-komunikační sestavy, 1 x software pro řízení a správu fyzických i logických komponent platformy interGraces ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/08/2019
Konec řešení projektu:
31/01/2023
Poskytovatel: EFRR – Interreg Europe
Řešitel na UCEEB: Mgr. Barbora Vlasatá
Koordinátorka projektu ČVUT: Karolina Tomešová, MSc.
Číslo projektu: PGI05809
Trvání projektu: 1. 8. 2019 – 31. 1. 2023
Partneři: Navarra Government (Španělsko), Navarra de Suelo y Vivienda, NASUVINSA (Španělsko), Marche Region (Itálie), Linnaeus University (Švédsko), Energetická agentura Zlínského kraje (Česká republika), North-West Croatia Regional Energy Agency (Chorvatsko) Web: https://www.interregeurope.eu/lcdistricts/ Cílem projektu je zlepšit programy regionálního rozvoje v oblasti renovací a výstavby energeticky efektivních budov, dálkového vytápění a dalších způsobů obnovy měst přinášejících snížení emisí CO2. Hlavními výstupy projektu budou diagnostické zprávy o strategiích a nástrojích pro nízkouhlíkové obce, průvodci metodikou a osvědčenými postupy, stručné zprávy o ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/10/2019
Konec řešení projektu:
30/09/2022
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015643
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D. 
Trvání projektu: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2022
Partneři: HRDLIČKA spol.s r.o. Projekt je zaměřen na vývoj aplikace MAWISPhoto, která slouží pro kontrolu kvality staveb a stavebních prací prostřednictvím samosběru, automatizovaného zpracování, zobrazení a správu geoinformačních dat pomocí metody digitální fotogrammetrie. Výstupem projektu je software – komerční webová služba pro zpracování 3D dokumentace technické infrastruktury v procesu investiční výstavby. ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/08/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026831
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Špale
Trvání projektu: 1. 8. 2021 – 31. 5. 2023
Partneři: NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s., LOYD GROUP, s.r.o. Cílem projektu je návrh zařízení schopného efektivně využívat nestandardní tuhá biopaliva té nejnižší kvality až na úroveň odpadů v malém měřítku pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/02/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025143
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Michal Mára, Ph.D.
Trvání projektu: 1.2.2021 – 31.5.2023
Partneři: MOB-Bars s.r.o. Hlavním cílem projektu je vyvinutí a vytvoření mobilní bariéry nové generace proti útoku nákladním i osobním vozidlem, která bude vhodná pro rychlé nasazení především ve městech, nebo zastavěných územích a umožní v případě krizové situace doplnit stávající pevně zakotvené bariéry. Důraz bude kladen také na estetickou stránku, aby tyto bariéry minimalizovaly narušení rázu města. Projekt je spolufinancován Evropskou unií ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/07/2019
Konec řešení projektu:
31/12/2022
Registrační číslo projektu: VI20192022120
Poskytovatel: Ministerstvo Vnitra ČR
Řešitel na UCEEB: Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 7. 2019 – 31. 12. 2022
Partneři: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Cílem projektu je vytvořit databázi tepelnětechnických a požárnětechnických charakteristik pro deskové materiály na bázi dřeva, díky nimž by bylo možné získat relevantní a skutečnosti podobné požární simulace. ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/06/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024872
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Trvání projektu: 1.6.2021 – 31.5.2023
Partneři: QUANTUM, a.s. Projekt reaguje na Směrnici evropského parlamentu a rady (EU) 2018/2002., která upravuje strategii pro snižování energetické náročnosti budov. Nejvýznamnější podíl energetické spotřeby v budovách pak představuje spotřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody. Předmětem projektu je vývoj modulárního systému pro optimalizaci dodávky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody s ohledem na rozdílnost potřeby, ve společném zdroji s minimální akumulací a s využitím obnovitelných zdrojů energie ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
14/12/2020
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024430
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Vít Janovský
Trvání projektu: 14. 12. 2020 – 31. 5. 2023
Partneři: VIVA CV s.r.o. , Strojírenské inovační centrum, s.r.o. Cílem projektu je vyvinout senzorický monitorovací systém tlaku, způsobeného sedícím vozíčkářem v místech dotykových partií, zabraňující vzniku otlaku s důrazem na nízkou cenu, univerzálnost a spolehlivost. Bude využito nových materiálů senzitivních na tlak, které budou všity do povlaku sedacího či opěrného systému, nebo aplikovány do jejich pevné části. Vyhodnocovací jednotka bude měřit míru zatížení a upozorňovat na překročení mezních hodnot. Data bude možno vyhodnocovat v SW aplikaci ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/04/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024538
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 4. 2021 – 31. 5. 2021
Partneři: TECHTRANS PT s.r.o. Projekt se zaměřuje na nový kompaktní multifunkční zdroj tepla a chladu na bázi tepelného miničerpadla pro vytápění, chlazení a ohřev vody v budovách. Prostřednictvím matematického modelování bude optimalizován návrh komponent tepelného mini-čerpadla společně s efektivně pracujícím
akumulačními zásobníky akumulujícími teplo současně odváděné a přiváděné pro tepelné čerpadlo. Hlavními očekávanými výsledky bude prototyp zařízení a poloprovoz ověřující výkonové parametry v reálných podmínkách ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2020
Konec řešení projektu:
31/12/2022
Registrační číslo projektu: LTAIN19205
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Program Inter Excellence
Řešitel na UCEEB: prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Trvání projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Partneři: Department of Civil Engineering Manipal University Jaipur Hlavním cílem projektu je základní výzkum v oblasti využitelnosti recyklovaného písku jako náhrady přírodního písku v betonu. Základní výzkum bude prováděn na základě experimentálního ověření vlastností recyklovaného písku v závislosti na způsobu demolice a recyklace v obou lokalitách a následného ověření vlastností betonů, kde bude přírodní písek nahrazen recyklovaným pískem ze stavebních a demoličních odpadů. Dílčími cíli projektu jsou zmapování demoličního ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/09/2018
Konec řešení projektu:
31/08/2022
Registrační číslo projektu: TK01020169
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Mgr. Tomáš Vácha
Trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31.8.2022
Partneři:  NWT a.s., Feramat Cybernetics s.r.o., Konhefr Počernice s.r.o. Hlavním cílem projektu je vývoj a pilotní nasazení inovativního řešení poloostrovního energetického systému. Řešení zahrnuje dimenzování energetických prvků, obchodní model podporující angažovanost koncových zákazníků v nakládání s energií, prediktivní regulaci systému, vazbu na dynamické ceny energie a posouvání spotřeby koncových zákazníků. Projekt povede ke smysluplnému využití obnovitelných zdrojů energie v přímém propojení s koncovým uživatelem a ke snížení nákladů na energii budoucích uživatelů/vlastníků budov v systému a potažmo ke snížení dopadu ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
15/01/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025247
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Vít Janovský, Ph.D.
Trvání projektu: 15. 1. 2021 – 31. 5. 2023
Partneři: SAN SOUCI s.r.o.  Předmětem projektu je vývoj osvětlení, které bude inovativní z hlediska svých bezpečnostních funkcí.  Nový systém osvětlení rovněž bude zajišťovat ochranu soukromí osob. Výstupy projektu budou: systém inteligentního osvětlení s integrovanými bezpečnostními funkcemi – prototyp; systém hlasového zvukového ovládání světelné scény s emergency módem – prototyp; pilotní nasazení prototypu – poloprovoz ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/05/2021
Konec řešení projektu:
31/12/2023
Registrační číslo projektu: TL05000674
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, program ÉTA
Řešitel na UCEEB: Mgr. Nicol Staňková
Trvání projektu: 1. 5. 2021 – 31. 12. 2023
Partneři: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem Cílem projektu je nalezení, testování a systematizování nástrojů komunikace v rámci plánování a realizace opatření pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve veřejném prostoru. Řešení spočívá především ve zkoumání vnímání obsahové složky a účinnosti komunikace vybraných opatření a testování komunikace na konkrétních cílových skupinách veřejnosti. Důraz v projektu je kladen na komunikaci mezi místní samosprávou a veřejností. Dobrá informovanost veřejnosti vede k efektivnějšímu plánování a vyšší prosaditelnosti samotných opatření ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/07/2020
Konec řešení projektu:
31/12/2023
Registrační číslo projektu: TK03020048
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB: Ing. Zbyněk Zelený
Trvání projektu: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2023
Partneři: SVÚM a.s, GT-Progres, s.r.o.,  Cílem projektu je zhotovit prototyp průmyslového zařízení pro on-line měření emisí úpravou již existujícího laboratorního zařízení. Jedná se o on-line měření oxidů dusíku, kyslíku, a dalších látek, které mají umožnit i menším provozovatelům spolehlivě měřit emise ve spalinách. Koncept low-cost zařízení byl již laboratorně ověřen a hlavním cílem je tedy převést jej z laboratorního prostředí do reálné praxe. Hlavním výstupem projektu bude konkrétní prototyp systému, který bude periodicky schopen měřit složení ...
Detail >>