Aktuálně řešené projekty podpořené granty

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
2014
2016
2017
Architektura a životní prostředí
Energetické systémy budov
Kvalita vnitřního prostředí
Materiály a konstrukce budov
Monitoring a řízení inteligentních budov

Dokončené projekty najdete na vlastní stránce.

Počátek řešení projektu:
01/01/2017
Konec řešení projektu:
31/10/2022
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464
Poskytovatel: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání – Excelentní vědecké týmy
Řešitel na UCEEB: Ing. Petr Wolf, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 10. 2022 Projekt je ambiciózní snahou čelit výzvám v oblasti fotovoltaiky od atomistických modelů až po nové elementy solárních modulů navržené pro urbanistický a architektonický design. Nově vybudované Centrum pokročilé fotovoltaiky (Centre of Advanced Photovoltaics – CAP) na Českém vysokém učení technickém v Praze poskytne, v partnerství s University of Southampton, multidisciplinární prostředí ke zformování špičkového výzkumu v oblasti teoretické i aplikované fotovoltaiky. ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2019
Konec řešení projektu:
31/12/2022
Registrační číslo projektu: TN01000056
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, program Národní centra kompetence 1
Řešitel na UCEEB:  doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Partneři:  Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, AERS s.r.o., AZS 98, s.r.o., cadconsulting, spol. s r.o., Dlubal Software s.r.o., FENIX Trading, s. r. o., GEOtest, a.s., INFRAM a.s., Kloboucká lesní s.r.o., KNAUF Praha, spol. s r. o., KOMA MODULAR s.r.o., KORADO, a.s., MĚSTO TŘEŠŤ, PREFA KOMPOZITY,a.s., RD Rýmařov s. r. o., R E G U L U S spol. s r.o., SEDUM TOP SOLUTION s.r.o., ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
31/01/2019
Konec řešení projektu:
30/11/2021
Registrační číslo projektu: LTT19022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Program Inter Excellence – Inter Transfer
Řešitel na UCEEB:  Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Trvání projektu: 31. 1. 2019 – 30. 11. 2021 Budovy – jejich výstavba, provoz i demolice – se významnou měrou podílejí na celkových environmentálních dopadech společnosti. Problémy související s environmentálními dopady budov mají kontinentální či globální dosah a pro hledání jejich řešení je klíčové zapojení do mezinárodní vědecké komunity. Předkládaný projekt Česká účast v Annexu 72 Mezinárodní energetické agentury budov umožní plnohodnotnou účast českých zástupců v projektu Technologického kolaborativního programu Energy in Buildings and Communitites Mezinárodní energetické agentury Annex ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2021
Konec řešení projektu:
31/12/2024
Registrační číslo projektu: FW03010555
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, program TREND
Řešitel na UCEEB: Ing. Antonín Lupíšek Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Partneři: RD Rýmařov s.r.o. Hlavním cílem projektu je výrazně zvýšit efektivitu výroby prefabrikovaných dřevostaveb pomocí digitalizace výrobních procesů, zvýšení stupně automatizace a zavedení systému řízení výroby na základě reálných dat z provozu v souladu s principy Průmyslu 4.0. Zvýšená efektivita povede k výraznému zkrácení doby od prvního setkání s klientem po kompletaci jeho domu, a k výrobním úsporám díky výrazně lepšímu využití výrobních zdrojů. Tyto synergické efekty přinesou výrazné zvýšení konkurenceschopnosti na domácím trhu i ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/06/2018
Konec řešení projektu:
31/12/2021
Registrační číslo projektu: TK01030019
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. Zbyněk Zelený
Trvání projektu: 1. 6. 2018 – 31. 12. 2021
Partneři:  SVÚM a.s., LING Krnov s. r. o. Cílem tohoto projektu je zmapovat (komplexní studium a zkoušky spalovacího procesu) a snížit rizika (měřicí a regulační čidla, povlaky, konstrukční úpravy) spojená se spalováním alternativních paliv v lokálních kotlích a v menších spalovacích jednotkách. Výsledkem tedy bude tedy návrh a úpravy spalovacího procesu moderních kotlů či ORC jednotek tak, aby byl zajištěn maximálně efektivní a bezpečný provoz podléhající nejnovějšímu ekodesignu. Současní projektu bude vývoj nových typů měřicích a sledovacích čidel ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/09/2020
Konec řešení projektu:
31/03/2023
Registrační číslo projektu: 17.9045.0-002.89
Poskytovatel: EUKI – European climate initiative
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Špale
Trvání projektu: 01. 09. 2020 – 31. 03. 2023
Partneři: APES – Asociace poskytovatelů energetických služeb, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden Cílem projektu podpořeného z prostředků EUKI 2020 (EUropean Climate Initiative/Europäische Klimaschutzinitiative) je vytvořit v České republice podle německého vzoru síť či více sítí subjektů spolupracujících v oblasti zvyšování energetické účinnosti, které budou sdílet informace i zkušenosti a podporovat vznik dalších projektů zaměřených na inovace, úspory a využití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o původní německý koncept sdružující průmyslové firmy, zástupce měst i obcí a poskytovatele energetických služeb. Jednotliví účastníci ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2021
Konec řešení projektu:
31/12/2023
Registrační číslo projektu: GA21-29389S
Poskytovatel: Grantová agentura České Republiky
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Pošta, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Partneři: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. iMendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta Projekt má za cíl testovat a kvantifikovat schopnost predikce iniciace šíření trhliny z místa se zářezem v nosníku z konstrukčního dřeva, a to v libovolném místě nosníku. Za účelem odhadu únosnosti v daném bodě bude vytvořen numerický model, který je schopen pomocí FEM a LEFM zjistit energetickou bilanci při uvolňování spojitosti modelu v daném bodě – uzlu ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2021
Konec řešení projektu:
30/11/2021
Registrační číslo projektu: TP01010066
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, program Gamma 2
Řešitel na UCEEB: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. 
Trvání projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2021 Cílem je ověření fyzické proveditelnosti a funkčnosti systému exteriérového zastiňovacího systému podle uděleného patentu. ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/04/2017
Konec řešení projektu:
31/12/2021
Registrační číslo projektu: 17-322851A
Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Řešitel na UCEEB: RNDr. Ján Sabó CSc.
Trvání projektu: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2021
Partner: Univerzita Karlova v Praze, 2LF, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Kýla v jizvě patří k nejčastějším pooperačním komplikacím postihujících zhruba 20% všech pacientů po operaci břicha. Zhruba polovina pacientů po plastice kýly v jizvě recidivuje do 5 let, při případě použití kýlní sifky zhruba čtvrtina. Bohužel i kýlní sifka je zatížena řadou nežádoucích vedlejších účinků s celoživotním rizikem. Určitou změnu přinesl koncept biologických kýlních sítěk. Díky svému původu však vedou k imunologické odpovědi organismu a jejich příprava je velmi ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/04/2019
Konec řešení projektu:
31/03/2022
Registrační číslo projektu: FV40148
Poskytovatel: MPO TRIO
Řešitel na UCEEB:  doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
Trvání projektu: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022
Partneři: Zlínské stavby a.s. Cílem projektu je vývoj prefabrikovaného kompozitního dřevobetonového stropního dílce, který nebude mít na trhu konkurenci. Díky prefabrikaci bude možné zajistit nejvyšší možnou kvalitu stropního dílce v kombinaci s co nejnižšími nároky na dobu potřebnou na montáž na stavbě. Předmětem výzkumu a experimentálního vývoje bude prefabrikovaný dílec dosahující nejlepšího poměru mezi výslednou cenou koncového produktu a užitnými vlastnostmi dosaženými použitím inovativních materiálů. Vývoj bude zaměřen zejména na dosažení subtilních rozměrů dílce, tak aby bylo dosaženo ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/07/2020
Konec řešení projektu:
30/06/2021
Registrační číslo projektu: TP01010066
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, program GAMMA
Řešitel na UCEEB: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021 Projekt ověří funkčnost konstrukčního prototypového řešení vyvinutých hybridních zasklených fotovoltaicko-tepelných (FVT) kolektorů v pilotním solárním systému instalovaném v reálných provozních podmínkách (proof-of-concept) při dodávce tepla a elektrické energie do konkrétní budovy. Systém bude podrobně monitorován pro získání dostatečné informace o funkčnosti, spolehlivosti a trvanlivosti. Cílem projektu je ukázat prototypové řešení hybridních fotovoltaicko-tepelných kolektorů v ukázkové pilotní realizaci hybridního solárního systému v podobě poloprovozu. Zároveň předpokládáme, že instalací a následnou prezentací na světové výstavě EXPO ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/06/2018
Konec řešení projektu:
31/05/2021
Registrační číslo projektu: TK01020024
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. 
Trvání projektu: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2021
Partneři:  Honeywell, spol s r.o. Cílem projektu je plnění evropských a českých energetických závazků na zvyšování účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Budovy jsou největším spotřebitelem energie (40%) a výrazným tvůrcem CO2 (36%). Projekt Hydronics 4.0 se zaměřuje na vývoj nové generace řízení distribuce a dodávky tepla do budov s potenciálem významné úspory instalačního materiálu, času, práce a především úspoře až v 40% provozních nákladů. Systém navržené vodní otopné sítě tvoří inovativní, interakce minimalizující, řídicí prvky a využítí ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/07/2018
Konec řešení projektu:
30/06/2022
Registrační číslo projektu: TK01020180
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. Jan Včelák, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2022
Partneři: Korado a.s. Projekt se zabývá vývojem inovativní jednotky pro lokální úpravu vzduchu využívající termoelektrické moduly. Cílem projektu je návrh prototypu jednotky včetně modulu inteligentního řízení s návazností na kvalitu vnitřního prostředí a dostupnou obnovitelnou energií. Cílem podpory je urychlení vývoje jednotky a zvýšení personálních kapacit, které se tomuto tématu budou věnovat za účelem uvedení nového produktu na trh. V rámci projektu bude vyvinut a v posledním roce projektu 2023 představen předprodukční prototyp a ochráněno související duševní vlastnictví.
...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/08/2019
Konec řešení projektu:
31/07/2022
Registrační číslo projektu: TK02020137
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. Zbyněk Zelený
Trvání projektu: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022
Partneři: G – Team Progres, spol. s r.o. Nalézt ucelené řešení spalovací komory mikrokogenerační jednotky pro tuhá paliva na bázi biomasy s vysokým obsahem popeloviny a vody. Navrhnout mechanický pohyblivý rošt včetně jeho chlazení. Vyřešit optimální přívod vzduchu do spalovací komory mikrokogenerační jednotky a případnou recirkulaci spalin v ohništi. Díky výstupu tohoto projektu přispět k označení „Ekodesign“ produktu Wave 120 kW. Umožnit spalovat zcela novou skupinu paliv v mikrokogeneračních ORC jednotkách. Informovat o dosaženém návrhu akademickou obec prostřednictvím odborné publikace ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2019
Konec řešení projektu:
31/05/2021
Registrační číslo projektu: TL02000357
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  JUDr. PhDr. Jiří Plos
Trvání projektu: 1. 1. 2019 – 31. 5. 2021 Hlavním cílem projektu je vytvoření manuálu, který popíše proces přípravné fáze stavebního projektu s důrazem na participativní design, mezioborovou spolupráci a udržitelnost stavby. Knihu doplní informační web nabízející vedle elektronického dokumentu také vzory zadávací dokumentace, knihovnu metod včetně šablon pro jejich využívání a příklady dobré praxe. Manuál a další výstupy vyjdou z podkladové studie zaměřené na potřeby a problémy měst a evaluace dostupných metod a realizovaných projektů. Postup bude ověřen ve dvou obcích, pro které bude vytvořena ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/08/2019
Konec řešení projektu:
31/01/2023
Poskytovatel: EFRR – Interreg Europe
Řešitel na UCEEB: Mgr. Barbora Vlasatá
Koordinátorka projektu ČVUT: Karolina Tomešová, MSc.
Číslo projektu: PGI05809
Trvání projektu: 1. 8. 2019 – 31. 1. 2023
Partneři: Navarra Government (Španělsko), Navarra de Suelo y Vivienda, NASUVINSA (Španělsko), Marche Region (Itálie), Linnaeus University (Švédsko), Energetická agentura Zlínského kraje (Česká republika), North-West Croatia Regional Energy Agency (Chorvatsko) Web: https://www.interregeurope.eu/lcdistricts/ Cílem projektu je zlepšit programy regionálního rozvoje v oblasti renovací a výstavby energeticky efektivních budov, dálkového vytápění a dalších způsobů obnovy měst přinášejících snížení emisí CO2. Hlavními výstupy projektu budou diagnostické zprávy o strategiích a nástrojích pro nízkouhlíkové obce, průvodci metodikou a osvědčenými postupy, stručné zprávy o ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/10/2019
Konec řešení projektu:
30/09/2022
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015643
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D. 
Trvání projektu: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2022
Partneři: HRDLIČKA spol.s r.o. Projekt je zaměřen na vývoj aplikace MAWISPhoto, která slouží pro kontrolu kvality staveb a stavebních prací prostřednictvím samosběru, automatizovaného zpracování, zobrazení a správu geoinformačních dat pomocí metody digitální fotogrammetrie. Výstupem projektu je software – komerční webová služba pro zpracování 3D dokumentace technické infrastruktury v procesu investiční výstavby. ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/07/2019
Konec řešení projektu:
31/12/2022
Registrační číslo projektu: VI20192022120
Poskytovatel: Ministerstvo Vnitra ČR
Řešitel na UCEEB: Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 7. 2019 – 31. 12. 2022
Partneři: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Cílem projektu je vytvořit databázi tepelnětechnických a požárnětechnických charakteristik pro deskové materiály na bázi dřeva, díky nimž by bylo možné získat relevantní a skutečnosti podobné požární simulace. ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
14/12/2020
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024430
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Vít Janovský
Trvání projektu: 14. 12. 2020 – 31. 5. 2023
Partneři: VIVA CV s.r.o. , Strojírenské inovační centrum, s.r.o. Cílem projektu je vyvinout senzorický monitorovací systém tlaku, způsobeného sedícím vozíčkářem v místech dotykových partií, zabraňující vzniku otlaku s důrazem na nízkou cenu, univerzálnost a spolehlivost. Bude využito nových materiálů senzitivních na tlak, které budou všity do povlaku sedacího či opěrného systému, nebo aplikovány do jejich pevné části. Vyhodnocovací jednotka bude měřit míru zatížení a upozorňovat na překročení mezních hodnot. Data bude možno vyhodnocovat v SW aplikaci ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2020
Konec řešení projektu:
31/12/2022
Registrační číslo projektu: LTAIN19205
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Program Inter Excellence
Řešitel na UCEEB: prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Trvání projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Partneři: Department of Civil Engineering Manipal University Jaipur Hlavním cílem projektu je základní výzkum v oblasti využitelnosti recyklovaného písku jako náhrady přírodního písku v betonu. Základní výzkum bude prováděn na základě experimentálního ověření vlastností recyklovaného písku v závislosti na způsobu demolice a recyklace v obou lokalitách a následného ověření vlastností betonů, kde bude přírodní písek nahrazen recyklovaným pískem ze stavebních a demoličních odpadů. Dílčími cíli projektu jsou zmapování demoličního ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/09/2018
Konec řešení projektu:
01/08/2021
Registrační číslo projektu: TK01020169
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Mgr. Tomáš Vácha
Trvání projektu: 1. 9. 2018 – 1. 8. 2021
Partneři:  NWT a.s., Feramat Cybernetics s.r.o., Konhefr Počernice s.r.o. Hlavním cílem projektu je vývoj a pilotní nasazení inovativního řešení poloostrovního energetického systému. Řešení zahrnuje dimenzování energetických prvků, obchodní model podporující angažovanost koncových zákazníků v nakládání s energií, prediktivní regulaci systému, vazbu na dynamické ceny energie a posouvání spotřeby koncových zákazníků. Projekt povede ke smysluplnému využití obnovitelných zdrojů energie v přímém propojení s koncovým uživatelem a ke snížení nákladů na energii budoucích uživatelů/vlastníků budov v systému a potažmo ke ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/05/2021
Konec řešení projektu:
31/12/2023
Registrační číslo projektu: TL05000674
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, program ÉTA
Řešitel na UCEEB: Mgr. Nicol Staňková
Trvání projektu: 1. 5. 2021 – 31. 12. 2023
Partneři: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem Cílem projektu je nalezení, testování a systematizování nástrojů komunikace v rámci plánování a realizace opatření pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve veřejném prostoru. Řešení spočívá především ve zkoumání vnímání obsahové složky a účinnosti komunikace vybraných opatření a testování komunikace na konkrétních cílových skupinách veřejnosti. Důraz v projektu je kladen na komunikaci mezi místní samosprávou a veřejností. Dobrá informovanost veřejnosti vede k efektivnějšímu plánování a vyšší prosaditelnosti samotných opatření ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/07/2020
Konec řešení projektu:
31/12/2023
Registrační číslo projektu: TK03020048
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB: Ing. Zbyněk Zelený
Trvání projektu: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2023
Partneři: SVÚM a.s, GT-Progres, s.r.o.,  Cílem projektu je zhotovit prototyp průmyslového zařízení pro on-line měření emisí úpravou již existujícího laboratorního zařízení. Jedná se o on-line měření oxidů dusíku, kyslíku, a dalších látek, které mají umožnit i menším provozovatelům spolehlivě měřit emise ve spalinách. Koncept low-cost zařízení byl již laboratorně ověřen a hlavním cílem je tedy převést jej z laboratorního prostředí do reálné praxe. Hlavním výstupem projektu bude konkrétní prototyp systému, který bude periodicky schopen měřit složení ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/10/2020
Konec řešení projektu:
01/10/2024
Registrační číslo projektu: TO01000160
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, Program Kappa
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Špale
Trvání projektu: 1. 10. 2020 – 30. 09. 2024
Partneři: ČVUT v Praze – Fakulta strojní, Norwegian University of Science and Technology, SINTEF Energi AS, GT-Progres, s.r.o. Web: https://dexpand.cz/ Projekt bude zkoumat možnosti a aplikovatelnost perspektivních expandérů pro organický Rankinův cyklus (ORC), které budou založeny na turboexpandérech a lamelovém expandéru (RVE) s výkonovým rozsahem 1-50 kW. V závislosti na třech případových studiích (mikrokogenerace, využití odpadního tepla, nízkoteplotní geotermální aplikace) budou navrženy (a optimalizovány), postaveny a otestovány tři expandéry (RVE a dvě impulzní turbíny, s inovativní koncepcí) ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2021
Konec řešení projektu:
31/05/2023
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024003
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: Ing. Ondřej Nehasil, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Partneři: ENERGOCENTRUM PLUS s.r.o. Vývoj nové generace dispečerského SCADA systému, který bude unikátní extenzivním využitím sémantických dat a vizualizací ve stylu business intelligence (BI) nástrojů. Díky tomu bude umožňovat dramatické zefektivnění práce zejména pro zákazníky s rozsáhlými instalacemi. Kromě výrazného snížení počátečních nákladů na vizualizaci a její údržbu ocení zákazníci zejména dynamické pohledy na data, které umožní komplexní pohled na velké technologické soustavy ...
Detail >>