Aktuálně řešené projekty podpořené granty

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
2014
2016
2017
Architektura a životní prostředí
Energetické systémy budov
Kvalita vnitřního prostředí
Materiály a konstrukce budov
Monitoring a řízení inteligentních budov

Dokončené projekty najdete na vlastní stránce.

Registrační číslo projektu: TJ01000457 Poskytovatel: Technologická agentura České republiky Řešitel na UCEEB: Ing. Alžběta Kohoutková Trvání projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 Partner: Nevšímal a.s. Cílem řešení projektu je nový 3D podhled řešící problém akustiky a tepelného komfortu v uživatelské zóně. Tento podhled bude navržen pro openspace, seminární místnosti a jiné administrativní prostory. 1) Akustické vlastnosti 3D podhledu umožní individuální řešení optimální doby dozvuku, srozumitelnosti a dalších charakteristik akustického komfortu. 2) Z hlediska tepelného komfortu bude podhled schopen zachycovat nadměrnou tepelnou zátěž interiéru a vytápět během chladných podmínek. Hlavní předností nového 3D podhledu je spojení řešení akustického a tepelného komfortu. ...
Detail >>
Registrační číslo projektu: TL01000555 Poskytovatel: Technologická agentura České republiky Řešitel na UCEEB:  Ing. arch. Jaromír Hainc Ph.D. Trvání projektu: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2021 Hlavním cílem projektu je vytvořit certifikovanou metodiku pro české obce, která navrhne konkrétní a realistická opatření pro dlouhodobé zvyšování kvality veřejných prostranství. Metodika vyjde ze studie vztahu atraktivity prostranství a kvality života v obci a bude kombinovat metody urbanismu, sociologie a sociální psychologie. Metodika popíše, jak funkce prostranství ovlivňují naplnění potřeb obyvatel a jaké technologické prvky zvýší kvalitu života. Metodika umožní obcím (1) efektivně využít roli moderních technologií při analýze potřeb a plánování prostranství, (2) pochopit vztah technologie ...
Detail >>
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004894 Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Řešitel na UCEEB: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Trvání projektu: 1. 4. 2017 - 30.9. 2018 Partner: Atrea s.r.o. Předmětem projektu je vývoj autonomní energetické centrály, která umožní vytápění, větrání se zpětným získáváním tepla, chlazení a přípravu teplé vody ve všech typech budov s primárním požadavkem na využití obnovitelných zdrojů energie, zejména s výhledem nové generace budov s téměř nulovou spotřebou energie. Projekt reaguje na Směrnici evropského parlamentu a rady 2010/31/EU, která nařizuje snižování spotřeby energie a využívání zdrojů energie z obnovitelných zdrojů. Podle této Směrnice mají být od 31. prosince 2020 všechny nové ...
Detail >>
Registrační číslo projektu: TH03020341 Poskytovatel: Technologická agentura České republiky Řešitel na UCEEB:  doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Trvání projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020 Partneři: Fenestra Wieden Přínosem projektu je nový ekonomicky konkurenceschopný výrobek v oblasti lehkých obvodových plášťů, který zvýší míru prefabrikace a rychlost výstavby budov. Řešení projektu autonomního fasádního modulu představuje významný posun v koncepci a technologii výstavby budov, kde fasádní prvek přejímá nejen funkci tepelné ochrany, ale také zdroje energie, technického zařízení pro udržování vnitřního prostředí, osvětlení či inteligentní místní regulace reagující na místní podmínky. Typickým uživatelem výsledků jsou developerské a stavební společnosti, jimž SKANSKA dodává opláštění pro realizaci staveb. UCEEB ...
Detail >>
Realizováno v rámci projektu Technologický transfer pro chytrou Prahu Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_0403/0000364 Poskytovatel: Operační program Praha - pól růstu ČR Řešitel na UCEEB:  Ing. Jakub Maščuch, PhD. Cílem projektu je navrhnout a otestovat systém pro využití odpadního tepla z biomasy (bioodpadů) a připravit systém ke komercializaci. Po realizaci projektu bude zvýšena hodnota know-how prostřednictvím provedené demonstrace. Globálním cílem vývoje v oblasti ORC (organický Rankinův cyklus) na ČVUT je zpřístupnit výhody vlastní výroby elektřiny co nejširšímu okruhu uživatelů. Ti se pak budou moci snadno stát vlastníky vlastních elektráren a účastnit se připravované systémové změny elektroenergetiky směrem ke konceptu tzv. Smart Grids ...
Detail >>
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řešitel na UCEEB:  Ing. Václav Novotný Trvání projektu: 1.1.2018 - 31.12.2020 Partneři: Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (University of Applied Sciences Amberg-Weiden), Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Kopplung, Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik (Competence Center for CHP Systems, Faculty of Mechanical Engineering / Environmental Engineering). Předmětem řešení projektu je v rámci navazované bilaterální spolupráce provést analýzu, návrh, výrobu a experimentální ověření možností použití aditivní výroby (3D tisku) z moderních plastů, jako ekonomické a technologicky progresivní výrobní metody pro expandéry (mikroturbíny) nízkých výkonů vhodné pro aplikace v decentralizované energetice ...
Detail >>
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464 Poskytovatel: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání - Excelentní vědecké týmy Řešitel na UCEEB: Ing. Petr Wolf, Ph.D. Trvání projektu: 1. 1. 2017 - 31. 10. 2022 Projekt je ambiciózní snahou čelit výzvám v oblasti fotovoltaiky od atomistických modelů až po nové elementy solárních modulů navržené pro urbanistický a architektonický design. Nově vybudované Centrum pokročilé fotovoltaiky (Centre of Advanced Photovoltaics – CAP) na Českém vysokém učení technickém v Praze poskytne, v partnerství s University of Southampton, multidisciplinární prostředí ke zformování špičkového výzkumu v oblasti teoretické i aplikované fotovoltaiky ...
Detail >>
Registrační číslo projektu: TN01000056 Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, program Národní centra kompetence 1 Řešitel na UCEEB:  doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. Trvání projektu: 1.1.2019 - 31.12.2020 Partneři:  Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, AERS s.r.o., AZS 98, s.r.o., cadconsulting, spol. s r.o., Dlubal Software s.r.o., FENIX Trading, s. r. o., GEOtest, a.s., INFRAM a.s., Kloboucká lesní s.r.o., KNAUF Praha, spol. s r. o., KOMA MODULAR s.r.o., KORADO, a.s., MĚSTO TŘEŠŤ, PREFA KOMPOZITY,a.s., RD Rýmařov s. r. o., R E G U L U S spol. s r.o., SEDUM TOP SOLUTION s.r.o., SUBTECH, s.r.o., WAFE s.r.o., KNAUF INSULATION, spol. s r.o., HOCHTIEF CZ a. s., ...
Detail >>
Registrační číslo projektu: LTT19022 Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Program Inter Excellence - Inter Transfer Řešitel na UCEEB:  Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D. Trvání projektu: 31. 1. 2019 – 30. 11. 2021 Budovy – jejich výstavba, provoz i demolice – se významnou měrou podílejí na celkových environmentálních dopadech společnosti. Problémy související s environmentálními dopady budov mají kontinentální či globální dosah a pro hledání jejich řešení je klíčové zapojení do mezinárodní vědecké komunity. Předkládaný projekt Česká účast v Annexu 72 Mezinárodní energetické agentury budov umožní plnohodnotnou účast českých zástupců v projektu Technologického kolaborativního programu Energy in Buildings and Communitites Mezinárodní energetické agentury Annex ...
Detail >>
Registrační číslo projektu: 7F16039 Poskytovatel: Norské fondy Řešitel na UCEEB: Ing. arch. Štěpán Mančík, Ph.D. Trvání projektu: březen - duben 2017 partner: Western Norway Research Institute (WNRI) Výzkum technologií a konceptů využitelných pro chytrá města je oblast, která se stále vysokým tempem vyvíjí, a to jak v České republice, tak v Norsku. Největší slabinou současného stavu je často nedefinované nebo zcela chybějící propojení výzkumných institucí a měst. To platí především v případě malých měst. Norská města jsou v zavádění konceptu chytrých měst celosvětově na prvních příčkách, nicméně je stále zapotřebí vytvářet nové modely spolupráce tak, aby se vývoj konceptů Smart City stal ještě efektivnějším. Hlavním ...
Detail >>
Registrační číslo projektu: TJ01000412 Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, Program Zéta Řešitel na UCEEB: Ing. Martin Hataj Trvání projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 Partner:  Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Mendlova Univerzita v Brně Dřevěné spojovací prostředky jsou výhodné (nejen) při opravách dřevěných konstrukcí z mechanického, funkčního a estetického hlediska. Absence normativních podkladů pro bezpečný návrh jejich použití je na trhu ve srovnání s ocelovými spojovacími prostředky diskvalifikuje. Cílem je během řešení projektu experimentálně otestovat statisticky dostatečně široký soubor vzorků a chování prvku také numericky modelovat. Vznikne tak soubor dat, který bude sloužit jako podklad pro normativní zařazení dřevěného kolíku ...
Detail >>
Registrační číslo projektu: LE 15024 Poskytovatel: Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy - EUPRO II Řešitel na UCEEB:  Ing. Mgr. Michal Kuzmič Trvání projektu: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2017 UCEEB se v roce 2016 zapojil do aktivit European Energy Research Alliance – Společného programu pro Smart Cities. Našimi partnery v alianci jsou například rakouský AIT (Austrian Institute of technology) nebo DTU (Dánská technologická univerzita).  Pro plný seznam členů navštivte web EERA zde. UCEEB se spolu s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) a partnery mimo ČVUT pod vedením Centra výzkumu Řež zapojil do projektu EERA_CZ (LE 15024). ČVUT se díky projektu podpořeného ...
Detail >>
Registrační číslo projektu: TK01030019 Poskytovatel: Technologická agentura České republiky Řešitel na UCEEB:  Ing. Zbyněk Zelený Trvání projektu: 1. 6. 2018 – 31. 12. 2021 Partneři:  SVÚM a.s., LING Krnov s. r. o. Cílem tohoto projektu je zmapovat (komplexní studium a zkoušky spalovacího procesu) a snížit rizika (měřicí a regulační čidla, povlaky, konstrukční úpravy) spojená se spalováním alternativních paliv v lokálních kotlích a v menších spalovacích jednotkách. Výsledkem tedy bude tedy návrh a úpravy spalovacího procesu moderních kotlů či ORC jednotek tak, aby byl zajištěn maximálně efektivní a bezpečný provoz podléhající nejnovějšímu ekodesignu. Současní projektu bude vývoj nových typů měřicích a sledovacích čidel ...
Detail >>
Registrační číslo projektu: 122D22200 7134 Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Program Efekt Řešitel na UCEEB: Ing. Jakub Maščuch, Ph.D. Trvání projektu:  14.6.2017 V posledních letech zaznamenáváme poptávku po ekonomicky efektivním řešení zajištění zálohování základních elektrických potřeb malých obcí při výpadcích distribuční soustavy. Obce také poptávají systémy pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Do úvahy přichází zajištění kapacit pomocí baterií a kombinací baterií s aktivními prvky, jako je fotovoltaická elektrárna, benzínová elektrocentrála a zařízení pro produkci elektřiny z biomasy. Cílem semináře je s využitím praktických příkladů ukázat problematiku v širších provozních souvislostech z pohledu technického. Následně pak představit ekonomické parametry projektů od ...
Detail >>
Registrační číslo projektu: TA04021195 Poskytovatel: Technologická agentura České republiky Řešitel na UCEEB:  doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Trvání projektu: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2017 Partneři: Skanska, a.s. Cílem projektu je vyvinout, otestovat, certifikovat a připravit pro sériovou výrobu dva inovativní prvky energeticky aktivního lehkého obvodového pláště budov. Fasádní modul LOP s hybridním fotovoltaicko-tepelným kolektorem a fasádní modul LOP s opticky selektivním odrazným rastrem. Energetické prvky budou navrženy jako součást standardizovaného prefabrikovaného konstrukčního systému průmyslového účastníka projektu Skanska. V prvním roce projektu byla řešena struktura energeticky aktivního lehkého obvodového pláště integrujícího oba prvky, jak hybridní zasklený FVT kolektor, tak opticky selektivní odrazný rastr. Pro průmyslovou ...
Detail >>
Registrační číslo projektu: 122D22200 7133 Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Program Efekt Řešitel na UCEEB: doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. Trvání projektu: 17.10. – 28. 11. 2017 Domy s kladnou energetickou bilancí představují dlouhodobě budoucnost stavebnictví. Již dnes existují vzorové příklady, kde tento koncept funguje, a to nejen technicky, ale i ekonomicky. ČVUT UCEEB přišel s iniciativou podporovat projekty těchto staveb i v České republice, a to ve spolupráci s německou sítí Effizienzhaus Plus. Cílem prvního workshopu bylo definovat způsob, jakým bude v budoucnu v ČR podporována výstavba domů s kladnou energetickou bilancí. Německo jako exportní ekonomika má velký zájem se uplatnit ...
Detail >>
Registrační číslo projektu: TH02030649 Poskytovatel: Technologická agentura České republiky Řešitel na UCEEB:  Ing. Tereza Pavlů, Ph.D. Trvání projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020 Partneři: AZS 98 s.r.o. Projekt se zabývá využitím druhotných surovin, převážně odpadního betonu ze stavebního a demoličního odpadu pro výrobu betonových prvků a konstrukcí, použitelných v dopravních stavbách a infrastruktuře. Jedním z cílů projektu je úprava recyklační technologie, tak aby bylo dosaženo co nejkvalitnějšího vstupního materiálu o stálých vlastnostech a tím bylo zajištěno efektivní využití všech složek recyklovaného odpadního betonu. Po získání kvalitního odpadního materiálu, bude optimalizována receptura betonu s ohledem na vlastnosti potřebné k využití do betonových prvků použitelných v dopravních stavbách a infrastruktuře.  Po ...
Detail >>
Registrační číslo projektu:   TH02030797 Poskytovatel:  Technologická agentura České republiky, program epsilon Trvání projektu:  1. 7. 2017 - 31. 12.2020 Řešitel na UCEEB: Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D. partneři: RD Rýmařov s.r.o. Projekt se zabývá vývojem vzorových technických řešení pro aplikaci v bytových domech blízké budoucnosti. Jedná se o bytové domy s minimalizovaným dopadem na životní prostředí, zároveň adaptivní a resilientní ekologické bytové domy odolné proti změnám klimatu. Cílem projektu je v prvním kroku vyvinout hodnoticí metodiku, ověřit ji na vyvíjených příkladech a tuto nakonec dát k dispozici odvětví. Během práce na projektu mají vzniknout vzorová řešení nízkouhlíkového resilientního bytového domu ve dvou variantách tak, aby byly ...
Detail >>
​Registrační číslo projektu:  EAC – 2012-0600 Poskytovatel:  Evropská komise Trvání projektu:  1. 1. 2013 – 30. 6. 2014 Řešitel na UCEEB: prof. Ing. Petr Hájek, CSc. partneři: Cauberg Huygen Raadgevende Ir, Institute for Innovation and Development of University of Ljubljana, Metronik, VUPS Praha, Zuyd University CvB (koordinátor) web: http://www.eurl3a.eu/about-eurl3/
 • European Real Life Learning Lab Alliance (EURL3A) byla pilotním projektem v rámci evropské iniciativy spolupráce mezi akademickou sférou a praxí zpracovávaný v období 01/2013 – 08/2014. Cílem této iniciativy bylo utváření tzv. Knowledge Alliance (KA), která nastavila koncepční a efektivní spolupráci mezi oblastmi vysokoškolského vzdělávání, výzkumem a praxí a pomohla překlenout mezery v této spolupráci ...
  Detail >>
Registrační číslo projektu:  EAC – 2012-0600 Poskytovatel:  Evropská komise Trvání projektu:  1. 1. 2013 – 30. 6. 2014 Řešitel na UCEEB: prof. Ing. Petr Hájek, CSc. partneři: Cauberg Huygen Raadgevende Ir, Institute for Innovation and Development of University of Ljubljana, Metronik, VUPS Praha, Zuyd University CvB (koordinátor) web: http://www.eurl3a.eu/about-eurl3/
 • European Real Life Learning Lab Alliance (EURL3A) byla pilotním projektem v rámci evropské iniciativy spolupráce mezi akademickou sférou a praxí zpracovávaný v období 01/2013 – 08/2014. Cílem této iniciativy bylo utváření tzv. Knowledge Alliance (KA), která nastavila koncepční a efektivní spolupráci mezi oblastmi vysokoškolského vzdělávání, výzkumem a praxí a pomohla překlenout mezery v této spolupráci ...
  Detail >>
Nové politiky pro růst a zaměstnanost kombinující prostředky    Evropského fondu regionálního rozvoje s finančními nástroji pro energetické investice do budov Poskytovatel: EFRR – Interreg Europe Řešitel na UCEEB: Tereza McLaughlin Váňová Koordinátorka projektu ČVUT: Karolina Tomešová Trvání projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2020 Partneři: Extremadura Energy Agency (koordinátor), Extremadura Regional Government, Autonomous Province of Trento, Western Macedonia University of Applied Sciences (TEIWM), CEIIA - Centre of Excellence and Innovation for the Automotive Industry, City of Prague, Plymouth City Council Web: www.interregeurope.eu/finerpol/ UCEEB a Hlavní město Praha jsou společně partnery evropského projektu Interreg Europe FINERPOL. Cílem je podpora nových politik nebo zlepšení stávajících politiky zaměřených na vytváření finančních nástrojů, ...
Detail >>
Poskytovatel: EFRR – Interreg Europe Řešitel na UCEEB: Tereza McLaughlin Váňová Koordinátorka projektu ČVUT: Karolina Tomešová Trvání projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2020 Partneři: Extremadura Energy Agency (koordinátor), Extremadura Regional Government, Autonomous Province of Trento, Western Macedonia University of Applied Sciences (TEIWM), CEIIA - Centre of Excellence and Innovation for the Automotive Industry, City of Prague, Plymouth City Council Web: www.interregeurope.eu/finerpol/
 • UCEEB a Hlavní město Praha jsou společně partnery evropského projektu Interreg Europe FINERPOL.
 • Cílem je podpora nových politik nebo zlepšení stávajících politiky zaměřených na vytváření finančních nástrojů, zejména nástrojů podporovaných Evropským fondem regionálního rozvoje a Evropskou komisí pro energetické investice do budov.
 • Na základě analýz cca ...
  Detail >>
Registrační číslo projektu: FV10685 Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu - program TRIO Řešitel na UCEEB:  prof. Ing. Petr Hájek, CSc. Trvání projektu: 1. 10. 2016 - 30. 09. 2020 Partneři: RD Rýmařov s.r.o., ŽPSV a.s. Hlavním cílem projektu je vytvořit flexibilní stavební systém pro výstavbu bytových domů nové generace synergicky využívající výhod lehkých nenosných konstrukcí na bázi dřeva a subtilních nosných konstrukcí na bázi vysokohodnotného betonu za maximálního využití přesné prefabrikace pomocí pokročilých výrobních technologií. Nosný konstrukční systém z vysokohodnotného betonu se bude vyznačovat vysokou únosností, dlouhou životností, požární odolností, výhodnými akustickými a tepelně akumulačními vlastnostmi. Konstrukce na bázi dřeva zajistí nízkou uhlíkovou stopu výroby, nižší ...
Detail >>
Registrační číslo projektu:   VI20152018010 Poskytovatel:  Ministerstvo vnitra ČR Trvání projektu:  1. 9. 2015 - 31. 12. 2018 Řešitel na UCEEBprof. Ing. Evžen Amler, CSc. Vytváříme kvalitativně novou metodiku pro zachycení a rozpoznání molekulární skladby pachové signatury člověka a její uchovávání ve vybraných rozpouštědlech na bázi rozpustitelných nanovláken. Nová metodika umožní zvýšení citlivosti, průkaznosti a informačního obsahu lidské pachové stopy. Hlavním cílem projektu je vytvoření kvalitativně nového systému pro sběr pachových stop a jejich uchovávání ve vybraných rozpouštědlech na bázi rozpustitelných nanovláken. Vytvořený systém umožní ultrasenzitivní adhezi pachových molekul na modifikovaný nanovlákenný povrch s následným převedením pachových stop do vhodné podoby ...
Detail >>
Registrační číslo projektu: 17-322851A Poskytovatel: Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky Řešitel na UCEEB: RNDr. Ján Sabó CSc. Trvání projektu: 1. 4. 2017 -31. 12. 2021 Partner: Univerzita Karlova v Praze, 2LF, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Kýla v jizvě patří k nejčastějším pooperačním komplikacím postihujících zhruba 20% všech pacientů po operaci břicha. Zhruba polovina pacientů po plastice kýly v jizvě recidivuje do 5 let, při případě použití kýlní sifky zhruba čtvrtina. Bohužel i kýlní sifka je zatížena řadou nežádoucích vedlejších účinků s celoživotním rizikem. Určitou změnu přinesl koncept biologických kýlních sítěk. Díky svému původu však vedou k imunologické odpovědi organismu a jejich příprava je ...
Detail >>
Loading...