Dokončené projekty podpořené grantem

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Categories
2014
2016
2017
Architektura a životní prostředí
Energetické systémy budov
Kvalita vnitřního prostředí
Materiály a konstrukce budov
Monitoring a řízení inteligentních budov

Běžící projekty najdete na vlastní stránce.

Počátek řešení projektu:
01/09/2017
Konec řešení projektu:
31/08/2019
Registrační číslo projektu: TJ01000457
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB: Ing. Alžběta Kohoutková
Trvání projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
Partner: Nevšímal a.s. Cílem řešení projektu je nový 3D podhled řešící problém akustiky a tepelného komfortu v uživatelské zóně. Tento podhled bude navržen pro openspace, seminární místnosti a jiné administrativní prostory. 1) Akustické vlastnosti 3D podhledu umožní individuální řešení optimální doby dozvuku, srozumitelnosti a dalších charakteristik akustického komfortu. 2) Z hlediska tepelného komfortu bude podhled schopen zachycovat nadměrnou tepelnou zátěž interiéru a vytápět během chladných podmínek. Hlavní předností nového 3D podhledu je spojení řešení akustického a tepelného komfortu. ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/06/2018
Konec řešení projektu:
29/09/2020
Registrační číslo projektu: LTC18063
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, program Inter-Excellence, Inter – Cost
Řešitel na UCEEB:  Ing. Pavel Reiterman, PhD.
Trvání projektu: 1. 6. 2018 – 29. 9. 2020
Návrh projektu je zaměřen na sledování vlastností betonů s přídavkem minerálních příměsí, jejichž aktivace je primárně založena na reakci s hydratačními produkty portlandského cementu, ve vztahu k jejich dlouhodobé trvanlivosti. Druhotná reakce příměsí může být významně podpořena vznikem trhlin způsobenými účinkem mrazu, což se v praxi projevuje rostoucím indexem mrazuvzdornosti, jak dokazuje řada praktických zkušeností. Hlavním předmětem projektu tedy bude pokročilé studium sekundární aktivace minerálních příměsí vlivem účinku okolního prostředí, jakožto mechanismu ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/04/2018
Konec řešení projektu:
31/03/2021
Registrační číslo projektu: TL01000555
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. arch. Jaromír Hainc Ph.D.
Trvání projektu: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2021 Hlavním cílem projektu je vytvořit certifikovanou metodiku pro české obce, která navrhne konkrétní a realistická opatření pro dlouhodobé zvyšování kvality veřejných prostranství. Metodika vyjde ze studie vztahu atraktivity prostranství a kvality života v obci a bude kombinovat metody urbanismu, sociologie a sociální psychologie. Metodika popíše, jak funkce prostranství ovlivňují naplnění potřeb obyvatel a jaké technologické prvky zvýší kvalitu života. Metodika umožní obcím (1) efektivně využít roli moderních technologií při analýze potřeb a plánování prostranství, (2) pochopit vztah technologie ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/04/2017
Konec řešení projektu:
30/09/2019
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004894
Poskytovatel: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Řešitel na UCEEB: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 4. 2017 – 30. 9. 2018
Partner: Atrea s.r.o. Předmětem projektu je vývoj autonomní energetické centrály, která umožní vytápění, větrání se zpětným získáváním tepla, chlazení a přípravu teplé vody ve všech typech budov s primárním požadavkem na využití obnovitelných zdrojů energie, zejména s výhledem nové generace budov s téměř nulovou spotřebou energie. Projekt reaguje na Směrnici evropského parlamentu a rady 2010/31/EU, která nařizuje snižování spotřeby energie a využívání zdrojů energie z obnovitelných zdrojů. Podle této Směrnice mají být od 31. prosince 2020 ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2018
Konec řešení projektu:
31/12/2020
Registrační číslo projektu: TH03020341
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2021
Partneři: Wieden s.r.o. (dříve Skanska a.s., sekce LOP) Cíle projektu Cílem projektu je vyvinout prototyp fasádního modulu lehkého obvodového pláště (LOP), který v sobě konstrukčně integruje Peltiérův chladič/ohřívač, větrací zařízení, prvky vnitřního osvětlení, pohyblivé žaluzie a fotovoltaický systém s plochým akumulátorem pro pohon zmíněných prvků, doplněný inteligentním regulátorem energetických toků pro tvorbu vnitřního prostředí v místnostech přilehlých k modulu. Autonomní fasádní modul prefabrikovanou integrací zmíněných prvků zvýší rychlost výstavby, uspoří zastavěnou plochu, zvýší nezávislost stavu vnitřního prostředí na ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2018
Konec řešení projektu:
31/12/2019
Realizováno v rámci projektu Technologický transfer pro chytrou Prahu Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000364
Poskytovatel: Operační program Praha – pól růstu ČR 
Řešitel na UCEEB:  Ing. Jakub Maščuch, PhD.
Trvání projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019 Cílem projektu je navrhnout a otestovat systém pro využití odpadního tepla z biomasy (bioodpadů) a připravit systém ke komercializaci. Po realizaci projektu bude zvýšena hodnota know-how prostřednictvím provedené demonstrace. Globálním cílem vývoje v oblasti ORC (organický Rankinův cyklus) na ČVUT je zpřístupnit výhody vlastní výroby elektřiny co nejširšímu okruhu uživatelů. Ti se pak budou moci snadno stát vlastníky vlastních elektráren a účastnit se připravované ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2018
Konec řešení projektu:
31/12/2020
Registrační číslo projektu: 8E18B012
Poskytovatel:
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řešitel na UCEEB:  Ing. Václav Novotný
Trvání projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Partneři: Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (University of Applied Sciences Amberg-Weiden), Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Kopplung, Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik (Competence Center for CHP Systems, Faculty of Mechanical Engineering / Environmental Engineering). Předmětem řešení projektu je v rámci navazované bilaterální spolupráce provést analýzu, návrh, výrobu a experimentální ověření možností použití aditivní výroby (3D tisku) z moderních plastů, jako ekonomické a technologicky progresivní výrobní metody pro expandéry (mikroturbíny) nízkých výkonů vhodné pro aplikace v decentralizované energetice. ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2017
Konec řešení projektu:
31/10/2022
Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464
Poskytovatel: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání – Excelentní vědecké týmy
Řešitel na UCEEB: Ing. Petr Wolf, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 10. 2022 Projekt je ambiciózní snahou čelit výzvám v oblasti fotovoltaiky od atomistických modelů až po nové elementy solárních modulů navržené pro urbanistický a architektonický design. Nově vybudované Centrum pokročilé fotovoltaiky (Centre of Advanced Photovoltaics – CAP) na Českém vysokém učení technickém v Praze poskytne, v partnerství s University of Southampton, multidisciplinární prostředí ke zformování špičkového výzkumu v oblasti teoretické i aplikované fotovoltaiky. ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2019
Konec řešení projektu:
31/12/2022
Registrační číslo projektu: TN01000056
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, program Národní centra kompetence 1
Řešitel na UCEEB:  doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Partneři:  Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, AERS s.r.o., AZS 98, s.r.o., cadconsulting, spol. s r.o., Dlubal Software s.r.o., FENIX Trading, s. r. o., GEOtest, a.s., INFRAM a.s., Kloboucká lesní s.r.o., KNAUF Praha, spol. s r. o., KOMA MODULAR s.r.o., KORADO, a.s., MĚSTO TŘEŠŤ, PREFA KOMPOZITY,a.s., RD Rýmařov s. r. o., R E G U L U S spol. s r.o., SEDUM TOP SOLUTION s.r.o., ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
31/01/2019
Konec řešení projektu:
30/11/2021
Registrační číslo projektu: LTT19022
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Program Inter Excellence – Inter Transfer
Řešitel na UCEEB:  Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Trvání projektu: 31. 1. 2019 – 30. 11. 2021 Budovy – jejich výstavba, provoz i demolice – se významnou měrou podílejí na celkových environmentálních dopadech společnosti. Problémy související s environmentálními dopady budov mají kontinentální či globální dosah a pro hledání jejich řešení je klíčové zapojení do mezinárodní vědecké komunity. Předkládaný projekt Česká účast v Annexu 72 Mezinárodní energetické agentury budov umožní plnohodnotnou účast českých zástupců v projektu Technologického kolaborativního programu Energy in Buildings and Communitites Mezinárodní energetické agentury Annex ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
15/03/2017
Konec řešení projektu:
30/04/2017
Registrační číslo projektu: 7F16039
Poskytovatel: Norské fondy
Řešitel na UCEEB: Ing. arch. Štěpán Mančík, Ph.D.
Trvání projektu: březen – duben 2017
partner: Western Norway Research Institute (WNRI) Výzkum technologií a konceptů využitelných pro chytrá města je oblast, která se stále vysokým tempem vyvíjí, a to jak v České republice, tak v Norsku. Největší slabinou současného stavu je často nedefinované nebo zcela chybějící propojení výzkumných institucí a měst. To platí především v případě malých měst. Norská města jsou v zavádění konceptu chytrých měst celosvětově na prvních příčkách, nicméně je stále zapotřebí vytvářet nové modely spolupráce tak, aby se vývoj konceptů Smart City stal ještě efektivnějším. Hlavním ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/09/2017
Konec řešení projektu:
31/08/2019
Registrační číslo projektu: TJ01000412
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, Program Zéta
Řešitel na UCEEB: Ing. Martin Hataj
Trvání projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
Partner: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i., Mendlova Univerzita v Brně Dřevěné spojovací prostředky jsou výhodné (nejen) při opravách dřevěných konstrukcí z mechanického, funkčního a estetického hlediska. Absence normativních podkladů pro bezpečný návrh jejich použití je na trhu ve srovnání s ocelovými spojovacími prostředky diskvalifikuje. Cílem je během řešení projektu experimentálně otestovat statisticky dostatečně široký soubor vzorků a chování prvku také numericky modelovat. Vznikne tak soubor dat, který bude sloužit jako podklad pro normativní zařazení dřevěného kolíku ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2016
Konec řešení projektu:
31/12/2017
Registrační číslo projektu: LE 15024
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy – EUPRO II
Řešitel na UCEEB:  Ing. Mgr. Michal Kuzmič
Trvání projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017 UCEEB se v roce 2016 zapojil do aktivit European Energy Research Alliance – Společného programu pro Smart Cities. Našimi partnery v alianci jsou například rakouský AIT (Austrian Institute of technology) nebo DTU (Dánská technologická univerzita).  Pro plný seznam členů navštivte web EERA zde. UCEEB se spolu s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) a partnery mimo ČVUT pod vedením Centra výzkumu Řež zapojil do projektu EERA_CZ (LE 15024). ČVUT se díky projektu podpořeného ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/06/2018
Konec řešení projektu:
31/12/2021
Registrační číslo projektu: TK01030019
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. Zbyněk Zelený
Trvání projektu: 1. 6. 2018 – 31. 12. 2021
Partneři:  SVÚM a.s., LING Krnov s. r. o. Cílem tohoto projektu je zmapovat (komplexní studium a zkoušky spalovacího procesu) a snížit rizika (měřicí a regulační čidla, povlaky, konstrukční úpravy) spojená se spalováním alternativních paliv v lokálních kotlích a v menších spalovacích jednotkách. Výsledkem tedy bude tedy návrh a úpravy spalovacího procesu moderních kotlů či ORC jednotek tak, aby byl zajištěn maximálně efektivní a bezpečný provoz podléhající nejnovějšímu ekodesignu. Současní projektu bude vývoj nových typů měřicích a sledovacích čidel ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
05/05/2017
Konec řešení projektu:
31/12/2017
Registrační číslo projektu: 122D22200 7134
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Program Efekt
Řešitel na UCEEB: Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.
Trvání projektu:  14. 6. 2017 V posledních letech zaznamenáváme poptávku po ekonomicky efektivním řešení zajištění zálohování základních elektrických potřeb malých obcí při výpadcích distribuční soustavy. Obce také poptávají systémy pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Do úvahy přichází zajištění kapacit pomocí baterií a kombinací baterií s aktivními prvky, jako je fotovoltaická elektrárna, benzínová elektrocentrála a zařízení pro produkci elektřiny z biomasy. Cílem semináře je s využitím praktických příkladů ukázat problematiku v širších provozních souvislostech z pohledu technického. Následně pak představit ekonomické parametry ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2015
Konec řešení projektu:
31/12/2017
Registrační číslo projektu: TA04021195
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Partneři: Skanska, a.s. Cíle projektu Cílem řešení projektu bylo vyvinout, otestovat a připravit pro sériovou výrobu dva inovativní prvky energeticky aktivního lehkého obvodového pláště (LOP) budov. Fasádní modul LOP s hybridním fotovoltaicko-tepelným (FVT) kolektorem je určen pro místní kombinovanou produkci energie (elektřina, teplo). Fasádní modul LOP s opticky selektivním odrazným rastrem má sloužit pro účely difúzního osvětlení, pasivních solárních zisků v zimním období a odraz slunečního záření v letním období pro eliminaci tepelné zátěže interiéru (celkově pro snížení spotřeby ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
17/10/2017
Konec řešení projektu:
28/11/2017
Registrační číslo projektu: 122D22200 7133
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Program Efekt
Řešitel na UCEEB: doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
Trvání projektu: 17. 10. – 28. 11. 2017 Domy s kladnou energetickou bilancí představují dlouhodobě budoucnost stavebnictví. Již dnes existují vzorové příklady, kde tento koncept funguje, a to nejen technicky, ale i ekonomicky. ČVUT UCEEB přišel s iniciativou podporovat projekty těchto staveb i v České republice, a to ve spolupráci s německou sítí Effizienzhaus Plus. Cílem prvního workshopu bylo definovat způsob, jakým bude v budoucnu v ČR podporována výstavba domů s kladnou energetickou bilancí. Německo jako exportní ekonomika má velký zájem se ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/09/2020
Konec řešení projektu:
31/03/2023
Registrační číslo projektu: 17.9045.0-002.89
Poskytovatel: EUKI – European climate initiative
Řešitel na UCEEB: Ing. Jan Špale
Trvání projektu: 01. 09. 2020 – 31. 03. 2023
Partneři: APES – Asociace poskytovatelů energetických služeb, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden Cílem projektu podpořeného z prostředků EUKI 2020 (EUropean Climate Initiative/Europäische Klimaschutzinitiative) je vytvořit v České republice podle německého vzoru síť či více sítí subjektů spolupracujících v oblasti zvyšování energetické účinnosti, které budou sdílet informace i zkušenosti a podporovat vznik dalších projektů zaměřených na inovace, úspory a využití obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o původní německý koncept sdružující průmyslové firmy, zástupce měst i obcí a poskytovatele energetických služeb. Jednotliví účastníci ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2017
Konec řešení projektu:
31/12/2020
Registrační číslo projektu: TH02030649
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Řešitel na UCEEB:  Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.
Trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Partneři: AZS 98 s.r.o. Projekt se zabývá využitím druhotných surovin, převážně odpadního betonu ze stavebního a demoličního odpadu pro výrobu betonových prvků a konstrukcí, použitelných v dopravních stavbách a infrastruktuře. Jedním z cílů projektu je úprava recyklační technologie, tak aby bylo dosaženo co nejkvalitnějšího vstupního materiálu o stálých vlastnostech a tím bylo zajištěno efektivní využití všech složek recyklovaného odpadního betonu. Po získání kvalitního odpadního materiálu, bude optimalizována receptura betonu s ohledem na vlastnosti potřebné k využití do betonových prvků použitelných v dopravních stavbách a infrastruktuře.  Po ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/07/2017
Konec řešení projektu:
31/12/2020
Registrační číslo projektu:   TH02030797
Poskytovatel:  Technologická agentura České republiky, program Epsilon
Trvání projektu:  1. 7. 2017 – 31. 12. 2020
Řešitel na UCEEB: Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
partneři: RD Rýmařov s.r.o. Projekt se zabývá vývojem vzorových technických řešení pro aplikaci v bytových domech blízké budoucnosti. Jedná se o bytové domy s minimalizovaným dopadem na životní prostředí, zároveň adaptivní a resilientní ekologické bytové domy odolné proti změnám klimatu. Cílem projektu je v prvním kroku vyvinout hodnoticí metodiku, ověřit ji na vyvíjených příkladech a tuto nakonec dát k dispozici odvětví. Během práce na projektu mají vzniknout vzorová řešení nízkouhlíkového resilientního bytového domu ve dvou variantách ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2013
Konec řešení projektu:
30/06/2014
Registrační číslo projektu:  EAC – 2012-0600
Poskytovatel:  Evropská komise
Trvání projektu:  1. 1. 2013 – 30. 6. 2014
Řešitel na UCEEB: prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
partneři: Cauberg Huygen Raadgevende Ir, Institute for Innovation and Development of University of Ljubljana, Metronik, VUPS Praha, Zuyd University CvB (koordinátor)
web: http://www.eurl3a.eu/about-eurl3/
  • European Real Life Learning Lab Alliance (EURL3A) byla pilotním projektem v rámci evropské iniciativy spolupráce mezi akademickou sférou a praxí zpracovávaný v období 01/2013 – 08/2014. Cílem této iniciativy bylo utváření tzv. Knowledge Alliance (KA), která nastavila koncepční a efektivní spolupráci mezi oblastmi vysokoškolského vzdělávání, výzkumem a praxí a pomohla překlenout mezery v této spolupráci ...
    Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/01/2021
Konec řešení projektu:
30/11/2021
Registrační číslo projektu: TP01010066
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, program Gamma 2
Řešitel na UCEEB: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. 
Trvání projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2021 Cílem je ověření fyzické proveditelnosti a funkčnosti systému exteriérového zastiňovacího systému pro střešní okna podle uděleného Evropského patentu EP3749824 (ČVUT, Tywoniak). Exteriérový zastiňovací systém podle patentu zahrnuje rám umístěný z vnější strany střešního okna se soustavou nastavitelných zastiňovacích lamel, přičemž rám nese vodicí prvky pro vymezení polohy lamel a jejich pohyb. Mezi lamelami a zasklívací jednotkou střešního okna je vzduchová mezera, která je opatřena průduchy pro odvětrávání a ventilátorky. Na zastiňovacích lamelách, případně ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/04/2016
Konec řešení projektu:
30/09/2022
Registrační číslo projektu: PGI01361
Poskytovatel:
EFRR – Interreg Europe
Řešitel na UCEEB: MSc. Karolina Tomešová
Koordinátorka projektu ČVUT: Ing. Štěpánka Holečková
Trvání projektu: 1. 4. 2016 – 30.9.2022
Partneři: Extremadura Energy Agency (koordinátor), Extremadura Regional Government, Autonomous Province of Trento, Western Macedonia University of Applied Sciences (TEIWM), CEIIA – Centre of Excellence and Innovation for the Automotive Industry, City of Prague, Plymouth City Council
Web: www.interregeurope.eu/finerpol/
  • původně projekt trval od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2020,
  • Projekt byl od prodloužen o 1 rok trvání a to od 1.10. 2021 do 30.9.2022 v návaznosti na výzvy způsobené pandemií COVID-19
  • UCEEB a Hlavní město Praha jsou společně ...
    Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/10/2016
Konec řešení projektu:
30/09/2020
Registrační číslo projektu: FV10685
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu – program TRIO
Řešitel na UCEEB:  prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Trvání projektu: 1. 10. 2016 – 30. 09. 2020
Partneři: RD Rýmařov s.r.o., ŽPSV a.s. Hlavním cílem projektu je vytvořit flexibilní stavební systém pro výstavbu bytových domů nové generace synergicky využívající výhod lehkých nenosných konstrukcí na bázi dřeva a subtilních nosných konstrukcí na bázi vysokohodnotného betonu za maximálního využití přesné prefabrikace pomocí pokročilých výrobních technologií. Nosný konstrukční systém z vysokohodnotného betonu se bude vyznačovat vysokou únosností, dlouhou životností, požární odolností, výhodnými akustickými a tepelně akumulačními vlastnostmi. Konstrukce na bázi dřeva zajistí nízkou uhlíkovou stopu výroby, nižší ...
Detail >>
Počátek řešení projektu:
01/09/2015
Konec řešení projektu:
31/12/2018
Registrační číslo projektu:  VI20152018010
Poskytovatel:  Ministerstvo vnitra ČR
Trvání projektu:  1. 9. 2015 – 31. 12. 2018
Řešitel na UCEEBprof. Ing. Evžen Amler, CSc. Vytváříme kvalitativně novou metodiku pro zachycení a rozpoznání molekulární skladby pachové signatury člověka a její uchovávání ve vybraných rozpouštědlech na bázi rozpustitelných nanovláken. Nová metodika umožní zvýšení citlivosti, průkaznosti a informačního obsahu lidské pachové stopy. Hlavním cílem projektu je vytvoření kvalitativně nového systému pro sběr pachových stop a jejich uchovávání ve vybraných rozpouštědlech na bázi rozpustitelných nanovláken. Vytvořený systém umožní ultrasenzitivní adhezi pachových molekul na modifikovaný nanovlákenný povrch s následným převedením pachových stop do vhodné podoby ...
Detail >>